Razvojno edukativno društvo RED organizira seminar na temu “Iskoristi svoje vrijeme – Budi uspješan”.
Gost seminara će biti prof. Salahudin Fetić. Učesnici na seminaru će imati prilike da čuju inspirativno iskustvo gosta veznao za temu. Seminar će biti interaktivnog tipa, uz slikovitu prezentaciju i radionicu.
Zbog velike zainteresiranosti i ograničenog radnog materijala,
zainteresirani se trebaju prijaviti putem emaila: [email protected]
ili smanjem SMS poruke na: 0648891514..