Održana edukativna radionica “Od ideje do realizacije”  17.03.2019. godine u Sjenici namijenjena mladima, u organizaciji Mladi SPP Sjenica u saradnji sa udruženjem Razvojno edukativno društvo – RED.

Seminar je održao predsjednik Udruženja RED – Usame Zukorlić.

Cilj seminara je obučavanje mladih za pisanje personalnih projekata radi ostvarivanja ličnih ciljeva.

Seminar je bio interaktivnog karaktera, gdje je u vidu grupnog oblika rada, radionice predstavljen primjer izrade projekta u svim fazama, gdje su učesnici pisali projekte, i na samom kraju predstavili gotov projekat.