Razvojno edukativno društvo – RED raspisuje

KONKURS ZA VOLONTERE

za period od 20. avgusta do 20. septembra

Cilj poziva je da se proširi svijest o volontiranju među omladinom i da se omladina osposobi za društven korisni rad, kroz koji stiče praksu i reference za svoju karijeru.

Oblasti volontiranja:

CENTAR ZA EDUKACIJU

Učešće u tehničkoj organizaciji 15-stodnevnih ili mjesečnih seminara.

Nakon 3 mjeseca: Dobija se certifikat o položenoj obuci organiziranja skupova, susreta i seminara. Udruženje će preporučiti volontera na funkciiju u svojoj ili sličnoj organizaciji koja se bavi navedenim.

IT CENTAR

Obuka za osnove održavanja web sajtova.
Volontersko održavanje portala udruženja RED i kreiranje novih.

Nakon 3 mjeseca: Dobija se certifikat o položenoj obuci poznavanja WordPress-a i srodnih programa.
Udruženje će preporučiti volontera za zaposlenje na mjestu administartivca za izradu i održavanje web sajtova.

CENTAR ZA MEDIJE I MERKETING

Obuka za rad na mjestu novinara, spikera ili montažera u televiziji.
Obuka za rad na mjestu marketinškog prodavca.

Nakon 3 mjeseca: Dobija se certifikat o položenoj obuci za rad na mjestu marketinškog prodavca, novinara, spikera ili montažera u televiziji i preporuka za zaposlenje u televiziji.

CENTAR ZA HISTORIJU I GENEOLOGIJU

Historijska istraživanja. Istraživanja u arhivima. Arheološka istraživanja.
Proučavanje geneologije/porijekla na osnovu genetskog materijala.
Rad na Bošnjačkom DNK projektu.

Nakon 3 mjeseca: Dobija se certifikat o položenom volontiranju iz oblasti historije i geneologije. Volonter može dobiti poziv za honorarno ili stalno zaposlenje u Bošnjačkom DNK projektu.

CENTAR ZA KULTURU

Uključivanje u sektor ‘Mlada pera’. Književni susreti. Pisanje za časopise.
Organizacija književne večeri.

Nakon 3 mjeseca:  Dobija se certifikat o položenom volontiranju iz oblasti književnosti, dobija funkciju u sektoru Mlada pera i preporuku za zaposlenje u oblasti bosanskog jezika i književnosti, kada završi fakultet.

CENTAR ZA PRAVNU ZAŠTITU

Volontiranje u poslovima pravne administracije. Učenje sekretarskog-pravnog posla.
Volontiranje u advokatskoj kancelariji. Rad na slučajevima. Prisustvo sudskim ročištima.

Nakon 3 mjeseca:  Dobija se certifikat o položenom volontiranju iz oblasti pravne zaštite i preporuka za zaposlenje u udruženju ili na funkciju sekretara/administrativca u bilo kojoj organizaciji ili firmi.

CENTAR ZA PROJEKTE

Obuka za pisanje projekata. Učešće u pisanju projekata. Učešće u realizaciji projekata koje odobre fondovi.

Nakon 3 mjeseca:  Dobija se certifikat o položenom volontiranju iz oblasti pisanja projekata i mogućnost dobijanja poziva za zaposlenje u udruženju RED.

CENTAR ZA EKOLOGIJU I ZDRAVLJE

Volontiranje u prodavnici BioSan. Učenje o namirnicama zdrave hrane.
Učešče izviđačkom društvu i u ekološkim akcijama.

Nakon 3 mjeseca: Dobija se certifikat o položenom volontiranju iz oblasti ekologije i zdravlja i preporuka za rad i angažman u navedeim oblastima. Dobija se mogućnost za zaposlenje u poslovima prodavnice BioSan.

CENTAR ZA HUMANOST

Učešće u akcijama zbrinjavanja siročića i siromašnih.

Nakon 3 mjeseca: Dobija se certifikat o položenom volontiranju iz oblasti rada na humanim projektima i preporuka za rad u humanitarnim ustanovama i ustanovama za socijalnu zaštitu.

U prosjeku volontira se 3 sata na dan, 5 dana u nedjelji.

Volonter ima pravo na odsustvo određeni broj dana zbog obaveza vezano za školu, fakultet, ispite, porodične i druge vanredne okolnosti – po odobrenju udruženja.

Volonter može volontirati na jedan, dva ili najviše tri projekta istovremeno.

NAČIN PRIJAVE

Poslati CV ili osnovne informacije (ime, prezime, adresa, godište, kontakt, škola/fakultet, volontersko iskustvo) na: udruzenjered@gmail.com

Izabrati jedan, dva ili tri oblasti za koje se kandidat prijavljuje

Poželjno motivaciono pismo (opisati zašto vas zanima oblast ili oblasti koje ste izabrali)

Godište: Pravo na prijavu imaju mlađi od 20 godina.

Rok za prijavu do: 20. septembra 2020.

Broj mjesta je ograničen.

Od prijavljenih kandidata, komisija će pozvati na razgovor one sa najurednijom prijavom.