Pozivamo Vas na tribinu “Koliko bošnjaci poznaju svoja prava?”
Tribina je namjenjena svim zainteresiranim građanima/građankama za ovu temu.
Izlagač će biti stručnjak na ovu temu – Msc. Jasmina Nikšić.
Tribina će se održati
12.09.2019.godine u OC “Gazi Sinan – beg” Gradski park, s početkom u 19:30