Usame Zukorlić,  pokretač Bošnjačkog DNK projekta, je dobio dozvolu i imenovan za administatora na Bosniak DNA project-u na američkom Family Tree DNA (FTDNA) institutu za genetiku sa centralom u Hjustonu u Americi. Za co-administratora je imanovan Elvis Agović iz Luksemburga.

Bošnjački DNK projekat se bavi proučavanjem porijekla Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, Sandžaku i Balkanu općenito, kao i porijekla srodnih naroda – Goranaca, Torbeša i Pomaka.

Cilj projekta je da testira 2500 prezimena iz oko 150 gradova na Bakanu.

Posjetite projekat: