Razvojno edukativno društvo – RED je organiziralo promociju Sandžačkog DNK projekta u Novom Pazaru.

Predsjednik RED-a i pokretač projekta Usame Zukorlić prezentirao je dosadašnje rezultate na uzorku koji prelazi stotinu testiranih različitih porodica porijeklom iz Sandžaka.

Dosadašnji rezultati pokazali su jako šaroliko porijeklo sandžačkih plemena.

“Rezultati su jako šarenoliki, možda i iznenađujući. Sandžaklije ne vode porijeklo sa istog izvora, ima nas sa Bliskog Istoka, Afrike, sa Sjevera Evrope a ima nas i Slavenskog porijekla. Mi još nismo objavili rezultate zvanično jer je većina uzoraka iz tri sandžačka grada a želja nam je da obavimo veći broj testiranja sandžačkih porodica u svim gradovima pa da onda objavimo zvanične rezultate.

Testiranje ruši stereotipe do temelja, jer shvatimo da smo svi ljudi veoma bliski i da smo svi rod u nekom daljem periodu bez obzira na naciju, rasu ili vjeru, dodaje on.

Nosilac Sandžačkog DNK-a projekata vjeruje da bi pomoć neke od institucija dobrodošla ako bi se obezbijedilo besplatno testiranje jer bi to ubrzalo završetak projekta.