Seminar “Ulaz Slobodan” održan je ovog vikenda u Novom Pazaru u organizaciji Udruženja građana “Srbija u pokretu”. OSCE, Udruženje RED ali i mnoge druge organizacije, bile su dio ovog seminara a sve iz potrebe za aktivnim učešćem građana u kreiranju pozitivnih promjena u svom okruženju.
Učešće na seminaru uzela je Esma Ljajić, sekretar Udruženja RED.
Kroz predavanja, radionice i usmjerene diskusije predavači nastoje da motivišu učesnike da artikulišu svoje ideje i naprave konkretan plan za njihovu realizaciju

Učesnici stiču znanja i veštine o javnom nastupu i prezentovanju svojih ideja, dok se drugog dana upoznaju sa konceptom storytelling i društvenog organizovanja.

Seminar je prvenstveno namenjen studentima/kinjama, aktivistima/kinjama nevladinih organizacija kao i osobama koje su iz biznis sektora, a koje žele da steknu nove veštine javnog nastupa i organizovanja.

Neka od glavnih tema seminara su:
1. Kako predstaviti svoje ideje i motivisati ljude na akciju?
2. Kako se organizovati oko neke ideje?
3. Kakve veštine se zahtevaju od organizatora?
4. Na koje sve načine se ove veštine mogu podeliti sa drugima?