Uorganizaciji Kulturnog centra DamaD iz Novog Pazara, na Kopaoniku je u periodu 18-20. oktobra 2019. godine održan trodnevni trening na temu: „Jačanje otpornosti zajednice na ekstremizam i radikalizam – pravci mogućeg zajedničkog djelovanja“.

Trening je namjenjen predstavnicima/cama organizacija civilnog društva, organizacija zasnovanih na vjeri, ustanova koje rade sa mladima i medijskih udruženja, i ima za cilj da doprinese povećanju broj OCD i drugih subjekata koje su u stanju da doprinesu naporima prevencije i suzbijanja nasilnog ekstremizma, bilo kroz implementaciju programa, medijskih sadržaja, humanitarnih ili javnih akcija, ili kroz angažovanje u donošenju javnih politika, poboljša koordinaciju delovanja i olakša sticanje znanja, razmjenu iskustva i naučenih lekcija.

Ispred udruženja RED učešće na ovom treningu uzeli su predsjednik udruženja Usame Zukorlić, kao i sekretar udruženja Esma Ljajić.

Predsjednik Usame je istakao u zaključku seminara da je ova tema veoma važna. Da je važno o njoj razgovarati zbog njene bitnosti i mogućih fatalnih posljedica koje može imate po društvo.

Također je istakao da terminologija koja se koristi u opisivanju problema iz ovog domena jako bitna. Imamo primjere da se u obračunu sa ekstremizmom među pripadnicima jedne vjerske zajednice koriste termini koji degradiraju samu vjeru i izazivaju sveopštu fobiju prema istoj.

Udruženje RED se zahvalilo predsjednici udruženja DamaD na pozivu i njenom trudu da okupi sve relevantne faktore sa teritorije Novog Pazara i Sandžaka, da međusobno razmijene ideje i uklone eventualne predrasude.